PROCESBEGELEIDING IS SAMEN OPTREKKEN

Iedereen zegt het, de accountant en wellicht ook de bank zullen het u adviseren: wanneer het melkquotum wordt afgeschaft moet u groeien met uw bedrijf. Ok, maar bent u zich wel bewust van de gevolgen? U moet bijvoorbeeld met dezelfde arbeidskracht meer dieren gaan voeren, verzorgen, melken en controleren. Lukt dat, zonder dat u dag en nacht in de stal en op het land bent te vinden? Schaalvergroting kan meer rendement opleveren, maar vereist wel dat u de processen op uw bedrijf anders gaat inrichten, anders leert werken. Ik zet u op het juiste spoor zodat u het beoogde rendement ook daadwerkelijk realiseert.

 

Ondersteuning bij processen

Melkveehouders zijn – met de vele veranderingen die op het bedrijf afkomen – steeds vaker op zoek naar ondersteuning bij het inrichten van de (werk)processen op het bedrijf. Twee weten immers meer dan één. Ik ondersteun melkveehouders bij het doorvoeren van veranderingen op het terrein van bedrijfsmanagement, diermanagement en arbeid. Wanneer uw bedrijf bijvoorbeeld beter moet gaan renderen, breng ik samen met uw adviseurs en specialisten de verbeterpunten in kaart. We maken van elk verbeterpunt een speerpunt en gaan er mee aan de slag. Verwacht vervolgens geen standaardoplossing, maar reken op een creatieve invulling van een proces. Als man van de praktijk weet ik waar u garen bij spint: werkbare oplossingen waar u ook écht wat mee kunt. Nu en zeker in de toekomst.

 

Gezonde dieren, lagere kosten

U weet dat een goed diermanagement resulteert in gezondere dieren en lagere kosten. Maar… een goede zorg voor uw dieren lukt alleen wanneer werkprocessen goed zijn ingericht, vastliggen en ook worden opgevolgd. Een vaste werkwijze op het gebied van bijvoorbeeld voeren, verzorgen, melken en de behandeling van zieke dieren zorgt voor rust, voorkomt fouten en resulteert in rendement. Melkveehouders die hun bedrijf procesmatig hebben ingericht, halen een hoger rendement, werken met meer plezier en schakelen probleemloos vreemd personeel in. Ik laat u graag zien dat mijn visie op procesbegeleiding bij veranderprocessen tot succes leidt.

Vragen staat vrij. Bel gerust voor een kop koffie!

06-13 807 901