Begeleiding

Als agrarisch coach begeleid ik agrarisch ondernemers in twee trajecten, namelijk projectbegeleiding en procesbegeleiding. In projectbegeleiding ben ik met meer ondernemers tegelijk bezig. Kennisdeling onderling staat centraal. Bij procesbegeleiding is de focus gericht op de agrarisch ondernemer en zijn bedrijf.

Procesbegeleiding

Bij procesbegeleiding heb ik veelal te maken met twee soorten processen.

Het eerste proces is vaak ook het meest ingrijpend: samenwerken met zoon/dochter of medewerker, bedrijfsovername, stoppen met het bedrijf. Het zijn veranderingen die niet alleen veel impact hebben op de agrarisch ondernemer. Ze hebben ook invloed op het gezin. Als agrarisch coach trek ik samen met hen op. Ik help de ondernemer duidelijk te krijgen wat de verandering in houdt. Tegelijkertijd heb ik ook contact met het gezin. Wat zien zij gebeuren? Hoe is hun beleving? Het is belangrijk om dit alles met elkaar te delen.

Het tweede proces is meer bedrijfsmatig. Denk aan bedrijfsbegeleiding waarbij de voervertegenwoordiger en de dierenarts betrokken zijn. Niet altijd is de agrarisch ondernemer in staat om te zeggen wat hij denkt. Als agrarisch coach sta ik naast de ondernemer. Mijn taak is het om duidelijk te krijgen wat de ondernemer er werkelijk van vindt. Op die manier wordt de verandering ook gedragen door de ondernemer.

Projectbegeleiding

In de agrarische sector zijn altijd veel projecten bezig. Bij al deze projecten zijn agrarisch ondernemers betrokken. Om een project te laten slagen is het belangrijk dat de ondernemers zich gehoord voelen. Als agrarisch coach breng ik in kaart wat de ondernemers motiveert om mee te doen. Door gedurende het project met de agrarisch ondernemers in gesprek te blijven, worden doelen sneller behaald.

Vragen staat vrij. Bel gerust voor een kop koffie!

06-13 807 901